Kalendarz roku szkolnego


1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych      

4 września 2017r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2017 r.

3. Ferie zimowe: 29 stycznia -11  lutego 2018 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca-3 kwietnia 2018 r.

5. Zakończenie roku szkolnego: 22 czerwca 2018 r.

5. Ferie letnie: 23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.

 

WAŻNE DATY:

 

DRZWI OTWARTE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 

EGZAMINY 

 

Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.