Samorząd uczniowski


Maja Ratajczyk
- przewodnicząca szkoły
Natalia Hejak
- z-ca przewodniczącej
„Trójki” klasowe
- członkowie zarządu

 

 

Opiekunowie samorządu
Małgorzta Piątkiewicz
Agnieszka Łukjanow

 

 

 

Poczet Sztandarowy 

Marta Mikulska
Julia Rutkowska
Mateusz Woszczyk

                        opiekun: p.Bożena Milczarek