ZADANIA


Klasa Oa i Ob

karty pracy 1 wszystko z zestawu

karty pracy 2 tylko od 1 do 12 strony

karty pracy do pobrania poniżej

Klasa I
• JĘZYK ANGIELSKI
Do odsłuchania - Słownictwo z Unit 7 – słowniczek w podręczniku
• JĘZYK POLSKI
PODRĘCZNIK str. 82-105
ĆWICZENIÓWKA str. 74-97
• MATEMATYKA
PODRĘCZNIK str. 41-51
ĆWICZENIÓWKA str. 37-45

 

Klasa II
• JĘZYK ANGIELSKI
Zeszyt ćwiczeń str. 36 i 37
Do odsłuchania - Słownictwo z Unit 6 – słowniczek w podręczniku
• JĘZYK POLSKI
- nauka wybranego wiersza o wiośnie z podręcznika ze stron 78 i 79 na pamięć,
- ćwiczenia ze stron 74-78, 80-89 oraz odpowiednie tematy z podręcznika, WIELKANOC NIE!
• MATEMATYKA
- opanowanie tabliczki mnożenia w zakresie do 100
- ćwiczenia ze stron 48-58.

 

Klasa III a
• JĘZYK ANGIELSKI
Zeszyt ćwiczeń str. 35
Do odsłuchania - Słownictwo z Unit 6 – słowniczek w podręczniku
• JĘZYK POLSKI
ćw. 2 s. 64, ćw. 5 i 6 s.67, cała strona 68, ćw. 1 s. 71 ( oprócz ostatniej zielonej kropki), c ćw. 2 s.72, ćw. 1 s. 73 ( oprócz zielonej kropki), ćw. 3, 4, 5 s. 74, ćw. 1 s. 75, ćw. 3 s. 77, ćw. 4, 5, 6 s. 79, ćw. 1, 2, 3 s. 80 ( oprócz kropek) ćw. 4 s. 81, ćw. 4,5 s.83 ćw. 1,2 s.87 c ćw. 1,2,3 s.89 ćw. 1,2 s.91
• MATEMATYKA
Str. 26,27,28,29,30,87,88
• RELIGIA
W ZESZYCIE ĆWICZEŃ WYKONUJEMY TEMATY 30,31,32

 

Klasa III b
• JĘZYK POLSKI
Podręcznik str. 80-98
Ćwiczenia str. 75-91
• MATEMATYKA
Ćwiczenia str. 22-30
• JĘZYK ANGIELSKI
Zeszyt ćwiczeń str. 31
Do odsłuchania - Słownictwo z Unit 5 – słowniczek w podręczniku
• RELIGIA
W ZESZYCIE ĆWICZEŃ WYKONUJEMY TEMATY 30,31,32

 

• HISTORIA
Klasy V – VIII
W kwietniu obchodzimy 80. ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ w związku powyższym przypominam o przygotowaniu plakatów lub prezentacji multimedialnych na powyższy temat. Zachęcam do obejrzenia filmów oraz do odwiedzin nowo utworzonego portalu „Katyń ProMemoria”, za którego pośrednictwem można dokonać wirtualnego spaceru po cmentarzu katyńskim jak i zapoznać się z biogramami pomordowanych. KATYŃ trwale wpisał się w historię naszej Ojczyzny, historię naznaczoną męczeństwem tysięcy Polaków. 10 kwietnia 2020 roku obchodzimy również 10. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ, w której zginęło 96 osób, w śród nich prezydent RP Lech Kaczyński.

 

Klasa IV
• JĘZYK ANGIELSKI
Pod. ćw. 3 i 4 str.59
Czytać i tłumaczyć ćw. 1 i 2 str.60
Zeszyt ćwiczeń 1,2,3 str.27
• PRZYRODA
I tydzień: Co to jest krajobraz?
Podręcznik str. 138-140.
Ćwiczenia str. 86-87 bez ćwiczenia 4.
II tydzień: Ukształtowanie terenu.
Podręcznik str. 141-143.
Ćwiczenia str. 88-89.
• JĘZYK POLSKI
przeczytać lekturę „Pinokio” C. Collodi
zeszyt ćwiczeń str. 40-58
• MATEMATYKA
Temat: Koło i i okręgi
Podręcznik: Teoria - str. 137 - 138
Zadania: 1, 2 / str. 138
3, 4, 5 oraz dla chętnych zadanie 6 / str. 139
Ćwiczenia: 1, 2, 3, 4 / str. 50
5, 6, 7, 8 / str. 51
Temat: Co to jest skala?
Podręcznik: Teoria - str. 140 - 142
Zadania: 1, 2, 3, 4 / str. 142
5, 6, / str. 143
7, 8 oraz dla chętnych zadanie 9 / str. 144
Ćwiczenia: 1, 2, 3 / str. 52
4, 5 / str. 53
• HISTORIA
Temat: XVII wiek – stulecie wojen – (powtórzenie str. 80-84). Opracowanie NACOBEZU:
1. Jakie były przyczyny wojen Polski ze Szwecją?
2. Jakie były przyczyny i skutki odsieczy wiedeńskiej?
3. Jakie były skutki wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku?
4. W jaki sposób zasłużyli się Stefan Czarniecki, Augustyn Kordecki i Jan III Sobieski?
5. Praca z mapą - pyt. 1 i 2 str. 83
Temat: Czasy stanisławowskie (str. 85-88). Opracowanie NACOBEZU:
1. Jakie były dokonania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego?
2. Czym cechowała się epoka oświecenia?
3. W jakim celu organizowano obiady czwartkowe i kto w nich uczestniczył? (praca z infografiką pyt. 1 i 2 str. 87 )
4. Pytania 1 i 2 str. 88
• RELIGIA
W ZESZYCIE ĆWICZEŃ WYKONUJEMY TEMATY 43,44,45,46

 

Klasa V a
• JĘZYK ANGIELSKI
Pod. str. 64 czytać i tłumaczyć tekst – BRITISH CINEMA
Zeszyt ćwiczeń – str. 30 – MY PROGRESS
• JĘZYK POLSKI
1. Utrwalenie wiadomości z treści lektury ,,Za niebieskimi drzwiami. M Szczygielskiego – wykonanie plakatu dotyczącego świata przedstawionego.
2. Charakterystyka Łukasza Borskiego, bohatera powieści ,,Za niebieskimi drzwiami” M. Szczygielskiego.
3. Powtórzenie wiadomości ze znajomości reguł pisowni z ,,rz”, ,,ż”, ,,ch”, ,,h”, ,,u”, ,,ó”.
4. Gdzie stawiamy przecinek? - utrwalenie wiadomości.
5. Jak napisać instrukcję? - podręcznik s. 244 – 250, zeszyt ćwiczeń cz.2 s. 35.
6. Części zdania – powtórzenie wiadomości.
7. Zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte – utrwalenie wiadomości, podręcznik s. 227 – 229, zeszyt ćwiczeń cz.2, s. 83.
8. Cechy bajki, podręcznik s. 226 – powtórzenie wiadomości.
• MATEMATYKA
podręcznik str. 182-185 + karta pracy do pobrania na dole strony, proszę nie drukować zadania, rozwiązania umieścić w zeszycie
• BIOLOGIA
I tydzień: Pęd. Budowa i funkcje łodygi str. 102-105
Ćwiczenia str. 69-71
II tydzień: Liść-wytwórnia pokarmu str. 106-109
Ćwiczenia str. 72-75
Proszę wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń bez ćwiczeń dla dociekliwych i doświadczeń.
• HISTORIA
- proszę uzupełnić ćwiczenia do poniższych tematów oraz zaległych.
Temat: Średniowieczne miasto i wieś. Opracowanie NACOBEZU:
1. Jakie były główne zajęcia mieszkańców średniowiecznych miast i wsi?
2. Praca z infografiką pyt.: 1, 2, i 3 str. 145
3. Co to jest trójpolówka?
4. Scharakteryzuj życie w średniowiecznym mieście oraz warunki życia na wsi.
Temat: Kościół w średniowieczu. Opracowanie NACOBEZU:
1. Jaką rolę odgrywało duchowieństwo w średniowieczu?
2. Kim byli zakonnicy i czym się zajmowali?
3. Jakie zakony powstały w średniowieczu?
4. Praca z tekstem źródłowym pyt. 1 i 2 str. 149
5. Kim byli kopiści i skąd się wzięło określenie benedyktyńska praca?
• RELIGIA
W ZESZYCIE ĆWICZEŃ WYKONUJEMY TEMATY 41,42,43,45

 

Klasa V b
• JĘZYK ANGIELSKI
Tabela str. 59 – nauczyć się form nieregularnych z tłumaczeniem
Ćw. 6 i 7 str. 63
w zeszycie ćw. 5 str.63
• JĘZYK POLSKI
przeczytać „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza
ćw. str. 62-64
11-14
35-37
• MATEMATYKA
podręcznik str. 182-185 + karta pracy do pobrania, proszę nie drukować zadania, rozwiązania umieścić w zeszycie
• HISTORIA
- proszę uzupełnić ćwiczenia do poniższych tematów oraz zaległych.
Temat: Średniowieczne miasto i wieś. Opracowanie NACOBEZU:
1. Jakie były główne zajęcia mieszkańców średniowiecznych miast i wsi?
2. Praca z infografiką pyt.: 1, 2, i 3 str. 145
3. Co to jest trójpolówka?
4. Scharakteryzuj życie w średniowiecznym mieście oraz warunki życia na wsi.
Temat: Kościół w średniowieczu. Opracowanie NACOBEZU:
1. Jaką rolę odgrywało duchowieństwo w średniowieczu?
2. Kim byli zakonnicy i czym się zajmowali?
3. Jakie zakony powstały w średniowieczu?
4. Praca z tekstem źródłowym pyt. 1 i 2 str. 149
5. Kim byli kopiści i skąd się wzięło określenie benedyktyńska praca?
• RELIGIA
W ZESZYCIE ĆWICZEŃ WYKONUJEMY TEMATY 41,42,43,45

Klasa VI a
• JĘZYK POLSKI
przeczytać Lekturę „Tomek w krainie Kangurów” A. Szklarskiego
ćw. Str. 9-12, 54 -61
• JĘZYK ANGIELSKI
Podr. Ćw. 1,2,3 str. 61,
czytać i tłumaczyć tekst 2 str.. 62,
ćw. 3 str. 63
zeszyt ćwiczeń ćw. 1,2,3,4,5 str.26, ćw. 1,2,3,4,5 str. 27
• MATEMATYKA
Temat: Obliczenia procentowe
Podręcznik: Teoria str. 154
Zadania: ćwiczenie B i C / str. 154
4 / str. 155
11 /str. 156
Temat: Obniżki i podwyżki
Podręcznik: Teoria - str. 157
Zadania: 1 / str. 157
2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz dla chętnych zadanie 8 / str. 158
Ćwiczenia: 1, 2, 3 / str. 73
• 4, 5, 6, 7 / str. 74
• HISTORIA
- (powtórzenie rozdziału IV Od absolutyzmu do republiki) Temat: Rzeczypospolita pod rządami Wettinów. Opracowanie NACOBEZU:
1. Przedstawiciele której dynastii zasiadali na polskim tronie na początku XVIII wieku?
2. Jakie były przejawy kryzysu Rzeczypospolitej w czasach panowania Wettinów?
3. Jakie projekty reform Rzeczypospolitej ogłoszono w połowie XVIII wieku?
4. Praca z mapą – pytanie 1 i 2 str. 153
5. Co oznacza powiedzenie: Od Sasa do Lasa? oraz Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa.
6. W jakim celu założono szkołę Collegium Nobilium?
• RELIGIA
W ZESZYCIE ĆWICZEŃ WYKONUJEMY TEMATY 31,32,33,34

 

Klasa VI b

• BIOLOGIA

Temat : Przegląd i znaczenie ryb.
Polecenie 3 str. 92
Polecenie 4 str. 92
Dla chętnych : Wymień ryby żyjące w Bałtyku i opisz jedną z nich.
Temat : Płazy - kręgowce wodno – lądowe.
Polecenie : Opisz budowę i przystosowanie płazów do życia w wodzie i na lądzie.
Polecenie 3 str. 96
Dla chętnych : Wymień płazy żyjące w Polsce i opisz jednego z nich.

• JĘZYK ANGIELSKI
Ćw. 1 i 2 str. 62
Zeszyt ćwiczeń ćw. 3,6 str.63
Tekst str.64 – czytać i tłumaczyć
Ćw. 2 str. 64 pisemnie
• JĘZYK POLSKI
przeczytać lekturę „Felix, Net i Nika” R. Kosika; napisać charakterystykę Zawiszy Czarnego (polecenie 5 s. 242 – podręcznik); w zeszycie ćwiczeń wykonać zadania na s. 87,89,,90,96 oraz 42,,43,44,45
• MATEMATYKA
Temat: Obliczenia procentowe
Podręcznik: Teoria str. 154
Zadania: ćwiczenie B i C / str. 154
4 / str. 155
11 /str. 156
Temat: Obniżki i podwyżki
Podręcznik: Teoria - str. 157
Zadania: 1 / str. 157
2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz dla chętnych zadanie 8 / str. 158
Ćwiczenia: 1, 2, 3 / str. 73
4, 5, 6, 7 / str. 74
• HISTORIA
- (powtórzenie rozdziału IV Od absolutyzmu do republiki) Temat: Rzeczypospolita pod rządami Wettinów. Opracowanie NACOBEZU:
7. Przedstawiciele której dynastii zasiadali na polskim tronie na początku XVIII wieku?
8. Jakie były przejawy kryzysu Rzeczypospolitej w czasach panowania Wettinów?
9. Jakie projekty reform Rzeczypospolitej ogłoszono w połowie XVIII wieku?
10. Praca z mapą – pytanie 1 i 2 str. 153
11. Co oznacza powiedzenie: Od Sasa do Lasa? oraz Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa.
12. W jakim celu założono szkołę Collegium Nobilium?
• RELIGIA
W ZESZYCIE ĆWICZEŃ WYKONUJEMY TEMATY 31,32,33,34

Klasa VII

• BIOLOGIA

Temat : Oddychanie komórkowe.
Polecenie 3 str. 143
Polecenie 5 str. 143
Temat : Higiena i choroby układu oddechowego.
Polecenie : Napisz w jaki sposób należy chronić układ oddechowy.
Polecenie : Wymień i opisz choroby układu oddechowego .
Dla chętnych : Opisz różnice miedzy grypą a przeziębieniem.

• JĘZYK ANGIELSKI
Czytać i tłumaczyć tekst str. 70
Pisemnie Ćw. 2 str. 70
Czytać i tłumaczyć blog str.75
Pisemnie Ćw. 5 str. 75
• JĘZYK POLSKI
1. Różne formy wypowiedzi - wywiad, zeszyt ćwiczeń cześć 1. s. 39.
2. Powtórzenie wiadomości z rozdziału Śladami cywilizacji, podręcznik s. 202 – 204 (wykonać w zeszycie przedmiotowym).
3. Sprawdzenie opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej – podręcznik, s.204 – 207.
4. Opis sytuacji na podstawie fragmentu ,,Krzyżaków” H. Sienkiewicza.
5. Opis bibliograficzny. Cytat. Cytowanie, podręcznik s. 231 – 215.
6. Biblijne przykazania, podręcznik s.215 – 217.
7. Powtórzenie wiadomości ze znajomości reguł pisowni z ,,rz”, ,,ż”, ,,ch”, ,,h”, ,,u”, ,,ó”.
8. Powtórzenie wiadomości z pisowni skrótów i skrótowców, podręcznik s. 164. (uzupełnienie zadań z zeszytu ćwiczeń, cz. 1, s. 102).
9. Jak napisać rozprawkę? - utrwalenie wiadomości.
10. Dalsze zapoznawanie się z treścią lektury ,,Krzyżacy” H. Sienkiewicza.
• MATEMATYKA
Temat: Rozwiązywanie równań
Podręcznik: Teoria str. 192 - 193
Zadania: 4, 5, 6, 7 / str. 194
9 /str. 195
14, 15 / str. 196
Zadania - Sprawdź, czy umiesz 1, 2, 3 / 196
Zadania: 10, 11 / str. 214
Temat: Zadania tekstowe
Podręcznik: Teoria - str. 197
Zadania: 10 / str. 198
12, 14 / str. 199
15, 16, 17 / str. 200
18, 19 / str. 215
• HISTORIA
- powtórzenie wiadomości z rozdziału IV Ziemie polskie po Wiośnie Ludów Temat: Stany Zjednoczone w XIX wieku - powtórzenie. Opracowanie NACOBEZU:
1. Różnice pomiędzy Północą a Południem,
2. Przyczyny wojny secesyjnej,
3. Przebieg i skutki wojny secesyjnej,
4. Znajomość pojęć: abolicjonizm i secesja.
Temat: Zjednoczenie Włoch i Niemiec - str. 82 -87 Opracowanie NACOBEZU:
1. Koncepcje zjednoczenia Włoch i Niemiec,
2. Przebieg procesu zjednoczenia Włoch,
3. Wojny stoczone w trakcie jednoczenia Niemiec,
4. Praca z mapą – pyt. 1 i 2 str. 85
5. Praca z tekstem źródłowym pyt. 1 i 2 str. 86
Temat: Kolonializm w XIX wieku - str. 88 - 91. Opracowanie NACOBEZU:
1. Przyczyny ekspansji kolonialnej,
2. Różnice w kolonizowaniu Afryki i Azji,
3. Skutki kolonializmu,
4. Scharakteryzuj brytyjskie imperium kolonialne pod koniec XIX wieku
5. Wyjaśnij pojęcia: metropolia i eksterminacja

 

Klasa VIII

• BIOLOGIA
Temat : Konkurencja – walka o zasoby.
Polecenie 3 str. 96
Temat : Przystosowanie organizmów do drapieżnictwa i do roślinożerności.
Polecenie 2 str. 106
Polecenie 4 str. 106
Dla chętnych : Wybierz i opisz drapieżną roślinę.

• JĘZYK ANGIELSKI
Czytać i tłumaczyć tekst str.74
Pisemnie Ćw. F str.75
Ideas Focus – str.76
Pisemnie Ćw. A i B str. 76
• GEOGRAFIA
Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii
podręcznik 154-161, zeszyt ćwiczeń 71-74;
powtórzenie: Ameryka Północna i Południowa
zeszyt ćwiczeń 69-70
• MATEMATYKA
podręcznik str. 198-199 + karta pracy do pobrania oraz arkusz
• JĘZYK POLSKI
przeczytać lekturę „Quo vadis” H. Sienkiewicza, wykonać test ;
• HISTORIA
Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału III Świat po II wojnie światowej (pyt. 1- 18 str. 156)
Temat: Początki władzy komunistów w Polsce. Opracowanie NACOBEZU:
1. Zmiany terytorialne i ludnościowe w powojennej Polsce,
2. Stosunek ludności do władz komunistycznych,
3. Sposoby przejmowania władzy przez komunistów,
4. Praca z mapą pyt. 1 i 2 str. 158
5. Praca z tekstem źródłowym 1 i 2 str. 161
Temat: Opór społeczny wobec komunizmu str. 166 - 171 – powtórzenie
1. Dlaczego 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
2. Jak ujawniono kulisy bezpieki? Kim byli Józef Światło i Jan Nowak-Jeziorański?

WOS

* Proszę uczniów o przygotowanie prasówki w dowolnej formie (pisemna, komputerowa, plakat). Wydarzenia w dniach 16-20 marca.
*Temat: Zadania Rady Ministrów.
Zagadnienia NaCoBeZU
1. Sposób powoływania Rady Ministrów.
2. Kompetencje Rady Ministrów oraz zadania Rządu.
3. Zasada kontrasygnaty.
4. Infografika Prezydenci po 1989r.
Ćwiczenia:
1 (pierwsza i druga kropka), 2, 4 str. 144.

[pobierz] 0.2 MB karta-pracy-v

Karta pracy dla klas V - rowiązania zapisujemy w zeszycie

[pobierz] 0.2 MB karta-pracy-viii

Karta pracy dla klasy VIII- rozwiązania zapisujemy w zeszycie

[pobierz] 1.2 MB arkusz-viii

Arkusz dla klasy VIII- rozwiązania zapisujemy w zeszycie

[pobierz] 0.1 MB karty-pracy-zestaw-1

Karty pracy dla klasy Oa i Ob

[pobierz] 3.4 MB karty-pracy-zestaw-2

Karty pracy dla klasy Oa i Ob