Pliki do pobrania


[pobierz] 0.2 MB oswiadczenie-dla-celow-przeprowadzenia-drugiego-et

W pliku do pobrania znajduje się UCHWAŁA NR XVI/166/2016 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów oraz oświadczenie dla celów przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacyjnego do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej.

[pobierz] 0.2 MB oswiadczenie-dla-celow-przeprowadzenia-postepowani

W pliku znajduje się UCHWAŁA NR XVI/167/2016 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełchatów oraz oświadczenie dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej.