Pliki do pobrania


 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Do końca marca składamy w sekretariacie szkoły następujące wnioski:

1 Informacje o sytuacji materialnej i rodzinnej

2. Wniosek o dofinansowanie bezzwrotne

3. Wniosek O dofinansowanie wypoczynku letnigo

 

Informujemy, że od marca 2013 roku na stronie internetowej Szkoły aktywna jest zakładka “Dla pracowników”, w której umieszczone są formularze pism z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Oprócz tego podawane będą na bieżąco terminy składania oraz wzory formularzy, które należy dostarczyć do szkoły.

Niedostarczenie pisma będzie traktowane jako rezygnacja z pobierania świadczenia.

 

Formularze prosimy dostarczać do Szkoły osobiście lub pocztą. Informacje dotyczące ZFŚS udzielane będą również po numerem telefonu 44 633 16 31.

 

Lista załączników

1.  Informacja o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej korzystać ze świadczeń finansowanych z      ZFŚS

2.   Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku

3.   Wniosek o przyznanie środków ZFŚS – świadczenia finansowego bezzwrotnego.

4.   Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

5.   Wniosek o zapomogę z tytułu trudnej sytuacji materialnej i życiowej

[pobierz] 1.0 MB Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia reg. ZFSS
[pobierz] 0.3 MB regulamin-zfss
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenia
[pobierz] 0.1 MB za_cznik_nr_1_doc
[pobierz] 0.1 MB za_cznik_nr_2_doc
[pobierz] 0.1 MB za_cznik_nr_3_doc
[pobierz] 0.1 MB za_cznik_nr_4_doc
[pobierz] 0.1 MB za_cznik_nr_5_doc