Pliki do pobrania


 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Do 15 maja br. składamy w sekretariacie szkoły następujące wnioski:składamy w sekretariacie szkoły następujące wnioski:

1. Oświadczenie pracownika o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej - załącznik nr 1.
2. Klauzulę informacyjną - załącznik nr 2.
3. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego (wczasy pod gruszą) - załącznik nr 3.

 

Informujemy, że na stronie internetowej Szkoły aktywna jest zakładka “Dla pracowników”, w której umieszczone są formularze pism z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Oprócz tego podawane będą na bieżąco terminy składania oraz wzory formularzy, które należy dostarczyć do szkoły.

Niedostarczenie pisma będzie traktowane jako rezygnacja z pobierania świadczenia.

 

Formularze prosimy dostarczać do Szkoły osobiście lub pocztą. Informacje dotyczące ZFŚS udzielane będą również po numerem telefonu 44 633 16 31.

 

Lista załączników

Załącznik nr 1 - Oświadczenie pracownika o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna;
Załącznik nr 3 - Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego;
Załącznik nr 4 - Wniosek o przyznanie zapomogi losowej;
Załącznik nr 5 - Wniosek o świadczenie finansowe - bezzwrotne;
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o zachowaniu poufności;

[pobierz] 0.3 MB scan2023-11-15_135102

Zarządzenie nr 22/2023 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kurnosie Drugim z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o świadczenie finansowe –bezzwrotne w ranach ZFŚS

[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-o-wysokosci-emerytury

Oświadczenie o wysokośći emerytury

[pobierz] 1.0 MB Zarządzenie w sprawie wprowadzenia reg. ZFSS
[pobierz] 0.4 MB regulamin-zfss
[pobierz] 0.4 MB zalacznik-1
[pobierz] 0.4 MB zalacznik-2
[pobierz] 0.4 MB zalacznik-3
[pobierz] 0.4 MB zalacznik-4
[pobierz] 0.4 MB zalacznik-5
[pobierz] 0.4 MB zalacznik-6