O szkole


Budynek szkoły
Budynek szkoły

   Historia naszej szkoły     

    Pierwsze próby utworzenia szkoły elementarnej (podstawowej) w naszej miejscowości miały miejsce dawno, bo prawie 200 lat temu. Jeden z paragrafów kontraktu, jaki dziedzic majątku Kaszewice zawarł z osadnikami nowo powstałej wsi Kurnos w 1829r., przewidywał zorganizowanie takiej placówki. Niestety, z przyczyn finansowych projektu tego nie udało się wówczas zrealizować.

 

    Po odzyskaniu przez Polską niepodległości państwu bardzo zależało na wychowaniu światłych obywateli. Zakładano nowe placówki i wprowadzono powszechny obowiązek nauczania. Jesienią 1918r., w wynajętych u gospodarzy ciasnych izbach, rozpoczęła swoją działalność, jednoklasowa publiczna szkoła powszechna w Kurnosie. Przez kilkanaście lat nie można było znaleźć środków na inwestycje i dopiero w 1930 r. podjęto budowę nowego obiektu. Prace budowlane i wykończeniowe trwały kilka lat. Wspólnota uczniowska otrzymała nowoczesny budynek mieszczący dwie izby lekcyjne oraz dwa mieszkania dla nauczycieli. Z dniem 1 października 1933r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego podniosło rangę naszej placówki nadając jej status szkoły dwuklasowej. W tym czasie w czterech oddziałach naukę pobierało 120 dzieci. Kierownikiem szkoły był Antoni Łągwa, któremu podlegała tylko jedna nauczycielka Helena Kempska.

     Wybuch drugiej wojny światowej zahamował dalszy rozwój naszej palcówki. W odbudowę szkoły w 1945r. zaangażowała się Helena Kempska, której udało przeżyć. Początki były bardzo trudne- brakowało pomocy dydaktycznych i podręczników, dotkliwie odczuwano niedobory lokalowe. Dlatego też szkoła wynajmowała dodatkowe dwa pomieszczenia w domu prywatnym po drugiej stronie ulicy. Do 1956 r. sytuacja się ustabilizowała. Szkoła dzieliła się na 7 oddziałów (klas) i zatrudniała 4 nauczycieli etatowych. Kilkakrotnie zmieniano też jej kierownictwo - H. Kempska zastąpiła Stefana Koll (1947), a jego z kolei Zofia Danuta Frijaf-Brandt (1949). W okresie, gdy kierowała placówką uległy poprawie warunki nauczania- znacznie powiększono zbiory biblioteki szkolnej i zorganizowano świetlicę. Kadra intensywnie podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe i uzupełniała braki w wykształceniu m.in. Alina Brandt, Mieczysław i Zofia Węgrzyccy.

     M. Węgrzycki, który w 1956 r. objął kierownictwo szkoły, był zarazem powiatowym metodykiem nauczania historii. Dzieci i młodzież szkolna znalazła wtedy wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Działała drużyna harcerska, a uczniowie klasy VI i VII uprawiali aktywnie sport w lokalnym oddziale Ludowego Związku Sportowego. Spółdzielnia Uczniowska "Pszczółka" poprowadziła sklepik ze słodyczami i przyborami szkolnymi, z którego zyski przeznaczała na dofinansowanie wycieczek (Warszawa, Łódź, Piotrków).

     W 1963r. M. Węgrzycki zrezygnował z prowadzenia szkoły. Jego miejsce zajął Marian Paduch, który wraz z żoną Jadwigą zamieszkał w Kurnosie. W trakcie kilkunastu lat kierowania placówką przez małżeństwo Paduchów (Jadwiga Paduch zastąpiła męża w marcu 1965r.) nastąpił jej dalszy rozwój. Na początku lat 60 - tych dobudowano piętrową oficynę zwiększając tym samym trzykrotnie powierzchnię dydaktyczną. W rozbudowanym obiekcie umieszczono też przedszkole. Nauczyciele otrzymali też nowoczesne, jak na owe czasy, pomoce - radio, telewizor i magnetofon oraz rzutnik. Po organizacji szkolnictwa podstawowego w 1966 r. utworzono też dodatkową 8 klasę i zwiększono liczbę etatów nauczycielskich (do 5). W 1968 r. zakupiono rozległą działkę, na której urządzono boisko sportowe z prawdziwego zdarzenia oraz wybudowano budynki gospodarcze. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zmniejszono liczbę klas do trzech oddziałów pozostałe przenosząc do sąsiedniego Oleśnika.

    Przemiany ustrojowe, jakie nastały w naszym kraju po 1989r. oraz stosunkowo szybki rozwój gospodarczy miały istotny wpływ na sytuację w oświacie. W błyskawicznym tempie modernizowano obiekty szkolne oraz metody nauczania i środki dydaktyczne. W placówce powstała m.in. nowoczesna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu (kilkanaście stanowisk). Uczniowie biorą też aktywny udział w licznych konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich, w których niejednokrotnie odnoszą znaczące sukcesy. Z całą pewnością nie udało by się tego osiągnąć bez ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez kadrę nauczycielską. Od 2004r. budynki szkolne przechodzą generalny remont m.in. dobudowano salę gimnastyczną i kilka dodatkowych sal lekcyjnych oraz parking. Nie może więc dziwić, że szkoła w Kurnosie cieszy się zasłużoną renomą wśród innych szkół w gminie i powiecie bełchatowskim.

opracowała: mgr Jolanta Piasta