Nasza kadra


Dyrektor Szkoły

mgr Grzegorz Gryczka 

-nauczyciel wychowania fizycznego

                           

                            Wicedyrektor

  mgr Agniesza Łukjanow         

-nauczyciel geografii i biologii, logopeda 

 

Kadra Pedagogiczna 

            Alama Katarzyna- nauczyciel matematyki, wychowawca świetlicy       

Braun Danuta- nauczyciel biologii, wychowawca świetlicy

Cierpiał Rafał - nauczciel geografii

Dobrzelak Angelika- nauczycie języka angielskiego i informatyki

Gołuch Tamara- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Jamroży Kinga- nauczyciel wychowania przedszkolnego
Juszczyk Emilia - nauczyciel wychowania przedszkolnego
Kalecińska Ewelina- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, biologii,
Kłysik Halina- nauczyciel języka polskiego
Kurowska Dorota- nauczyciel techniki
Łukjanow Agnieszka- nauczyciel geografii, logopeda 

Miegoń Katarzyna - nauczyciel języka polskiego

Milczarek Bożena- nauczyciel historii, WOS-u, wychowawca świetlicy

Mularczyk Angelika - nauczyciel wspomagający

Niewieczerzał Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel plastyki
Niewieczerzał Mariusz- -nauczyciel wychowania fizycznego
Olejnik Błażej- -nauczyciel wychowania fizycznego
Piątkiewicz Małgorzata- nauczyciel języka polskiego, plastyki
Pytka Elżbieta- nauczyciel matematyki
Ratajczyk Izabela-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki
Stolecki Piotr -nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy
Szczygłowska Kinga- pedagog szkolny,nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca świetlicy
Szewczyk Marcin- nauczyciel chemi, fizyki, religii 
Terkiewicz Elżbieta- nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego

Terlicka Małgorzta- nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy

Żubrowska Urszula - nauczyciel religii