Nasza kadra


Dyrektor Szkoły

mgr Grzegorz Gryczka 

-nauczyciel wychowania fizycznego

                           

                                                     Wicedyrektor

  mgr Tamara Gołuch         

-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  

 

Kadra Pedagogiczna 

            Alama Katarzyna- nauczyciel matematyki i informatyki          

Braun Danuta- nauczyciel biologii
Dobrzelak Angelika- nauczycie języka angielskiego i informatyki

Jamroży Anna- wychowawca świetlicy
Jamroży Kinga- język polski i język angielski
Joanna Dąbrowska- nauczyciel religii
Juszczyk Emilia - nauczyciel wychowania przedszkolnego
Kalecińska Ewelina- nauczyciel przyrody
Kłysik Halina- nauczyciel języka polskiego
Koperska Magdalena- nauczyciel matematyki
Kurowska Dorota- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, techniki
Łukjanow Agnieszka- nauczyciel geografii i biologii, logopeda 
Milczarek Bożena- nauczyciel historii, WOS-u
Najgebauer Julita - nauczyciel wspomagający
Niewieczerzał Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel plastyki
Niewieczerzał Mariusz- -nauczyciel wychowania fizycznego
Olejnik Błażej- -nauczyciel wychowania fizycznego
Piątkiewicz Małgorzata- nauczyciel języka polskiego, plastyki
Pytka Elżbieta- nauczyciel matematyki, informatyki
Ratajczyk Izabela-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki
Stolecki Piotr -nauczyciel wychowania fizycznego
Stypa Małgorzata-nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Szcześniak Magdalena- nauczyciel języka angielskiego
Szczygłowska Kinga- pedagog szkolny
Szewczyk Marcin- nauczyciel chemii, religii 
Tatarczak-Nowak Justyna – wychowawca w świetlicy
Terkiewicz Elżbieta- nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego
Weder Marzena - nauczyciel wychowania przedszkolnego