Nasza kadra


Dyrektor Szkoły

mgr Grzegorz Gryczka 

-nauczyciel wychowania fizycznego

                           

                                                  Wicedyrektor

  mgr Agniesza Łukjanow         

-geografia, biologia, logopeda 

 

Kadra Pedagogiczna 

Anczykowska Magdalena - język angielski

Dobrzelak Angelika-język angielski i informatyka

Faustriak Katarzyna- wychowawca świetlicy

Gołuch Tamara- edukacja wczesnoszkolna

Janus Angelika - edukacja przedszkolna

Jamroży Anna- technika
Juszczyk Emilia - edukacja wczesnoszkolna
Kalecińska Ewelina-  edukacja wczesnoszkolna, przyroda, biologia,
Kłysik Halina-język polski,

Koperska Magdalena - matematyka, fizyka
Łukjanow Agnieszka- geografia, logopeda 

Miegoń Katarzyna - język polski

Milczarek Bożena- historia, WOS, wychowawca świetlicy

 Najgebauer Julita- geografia, 

Niewieczerzał Anna - edukacja wczesnoszkolna, plastyka

Niewieczerzał Mariusz - wychowanie fizyczne
Olejnik Błażej- wychowanie fizyczne
Piątkiewicz Małgorzata- język polski, plastyka

Pytel Karolina - edukacja przedszkolna
Pytka Elżbieta- matematyka

Perońska Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna

Perońska Natalia - chemia

Ratajczyk Izabela-edukacja wczesnoszkolna, muzyka
Stolecki Piotr -wychowanie fizyczne,
Szczygłowska Kinga- pedagog szkolny, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca świetlicy
Szewczyk Marcin- religia 
Terkiewicz Elżbieta- język angielski i niemiecki

Terlicka Małgorzta-język angielski, wychowawca świetlicy

 Weder Marzena - nauczyciel wspomagający

Zborowska Anna - edukacja przedszkolna