Samorząd uczniowski


 

 

Krzysztof Kociński
- przewodnicząca szkoły
Hanna Dolata

- z-ca przewodniczącej

Maja Jasiak
- skarbnik

 

 

Opiekunowie samorządu

 

 

Elimia Juszczyk

Magdalena Anczykowska

Anna Jamroży

 

 

 

 

Poczet Sztandarowy 

Wojciech Mazurek

Natasza Kmiecińska

Magdalena Fic

Wiktoria Pietrzak

Hubert Frączkowski

                        opiekun: p.Bożena Milczarek