Samorząd uczniowski


 

 

Julia Kuligowska
- przewodnicząca szkoły
Maria Kłysik
- z-ca przewodniczącej
Patryk Kochański
- skarbnik

 

 

Opiekunowie samorządu

 

 

Elimia Juszczyk

Ewelina Kalecińska

Marzena Weder

 

 

 

Poczet Sztandarowy 

Imer Sejdija

Kamil Kapłaniak

Karolina Chudzik
Julia Kuligowska

Alicja Retkiewicz

                        opiekun: p.Bożena Milczarek