Samorząd uczniowski


 

 

Adem Sejdija
- przewodnicząca szkoły
Maria Kłysik
- z-ca przewodniczącej
Amelka Kurzydlak
- skarbnik

 

 

Opiekunowie samorządu

 

 

Kinga Szczygłowska

 

 

 

Poczet Sztandarowy 

Adam Klatka
Karolina Chudzik
Julia Kuligowska

                        opiekun: p.Bożena Milczarek