Samorząd uczniowski


 

 

Aleksandra Telążka
- przewodnicząca szkoły
Daria Krzyk
- z-ca przewodniczącej
Klaudia Białek
- skarbnik

 

 

Opiekunowie samorządu

Marzena Weder

Ewlina Kalecińska

Agnieszka Łukjanow

Kinga Szczygłowska

 

 

 

Poczet Sztandarowy 

Marta Mikulska
Julia Rutkowska
Mateusz Woszczyk

                        opiekun: p.Bożena Milczarek