Konsultacje/Zebrania


 

Terminy konsultacji dla rodziców 

 

Zebrania z rodzicami - 14.09.2023

Klasa 7 godz. 16.30
Pozostałe klasy 4-8 godz. 17.00
Zebranie Rady Rodziców - 18.00

 

Daty planowanych spotkań

4-8.09 - zebrania z rodzicami kl. 0-3

14.09 - zebrania z rodzicami kl. 4-8

19.10 -  konsultacje 17:00-18:00

16.11 - zebrania z rodzicami

22.01.24 - zebrania z rodzicami

14.03.24 - zebrania z rodzicami

25.04.24 - zebrania z rodzicami

23.05.24 - zebrania z rodzicami