Konsultacje/Zebrania


Zebrania z rodzicami, dyżur nauczycielski

26 stycznia 2018r. godz. 18.00

 

Konsultacje

26 października 2017r. godz. 18.00

23 listopada 2017r. godz. 18.00

12 grudnia 2017r. godz. 18.00

22 marca 2018r. godz. 18.00

26 kwietnia 2018r. godz. 18.00

24 maja 2018r. godz. 18.00

14 czerwca 2018r. godz. 18.00