Akcje charytatywne


Uczniowie naszej placówki biorą udział w następujących akcjach charytatywnych:

Góra grosza
Góra grosza

      Akcja „Góra grosza” ma celu pozyskania jak największej liczby środków finansowych na rzecz tych najbardziej potrzebujących. Uczniowie naszej szkoły biorą udziała w tej akcji po raz kolejny.

     Jej celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

 

Do udziału w tej akcji zapraszamy uczniów wszystkich klas!!!  


 

Zużyte baterie
Zużyte baterie

     Zachęcamy wszystkich uczniów, aby w trosce o środowisko naturalne aktywnie włączyli się w zbiórkę zużytych baterii.

    Zużyte baterie należą do grupy odpadów, lecz ze względu na swój charakter nie powinny być wrzucane do zwykłego pojemnika na odpady, którego zawartość następnie trafia na składowisko odpadów. Składowanie zużytych baterii na składowisku jest niebezpieczne dla środowiska, dlatego też odpady tego typu wymagają prowadzenia oddzielnego procesu unieszkodliwiania.


 

Nakręć się i pomagaj z uśmiechem
Nakręć się i pomagaj z uśmiechem

        Akcja "Korek"  prowadzona jest także w tym roku szkolnym. Dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom,którzy włączyli się w naszą akcję i zachęcamy do dalszego zbierania nakrętek!

 

 

 


 

zbiórka makulatury
zbiórka makulatury

         Od kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w zbieraniu makulatury. Celem tej akcji jest edukacja ekologiczna, kształtowanie pro-ekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży oraz zmiana wzorców zachowań. Uczniowie, których zadaniem jest zebranie jak największej ilości materiału do przetworzenia, jednocześnie dowiadują się na czym polega recykling i jak ważny jest dla ochrony środowiska i naturalnych zasobów Ziemi. Na koniec roku szkolnego przyznawane będą nagrody za aktywny udział w akcji.