Kalendarz roku szkolnego


 

1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych      

2 września 2019 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2019 - 1 stycznia 2020r.

3. Ferie zimowe: 13 stycznia -  26 stycznia 2020 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 9 kwietnia-14 kwietnia 2020 r.

5. Zakończenie roku szkolnego: 26 czerwca 2020 r.

5. Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2020r.

 

 

Decyzją Dyrektora szkoły, po uzgodnieniach z Radą Rodziców oraz Radą Pedagogiczną, dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/20 będą:
31 październik 2019
12 listopad 2019
6 marzec 2020
21-23 kwiecień 2020
1 czerwiec 2020
12 czerwiec 2020. 

 

 

WAŻNE DATY:

Egzamin Ósmokalsistów

 

 

DRZWI OTWARTE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 

EGZAMINY 

 

Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.