Kalendarz roku szkolnego


 

1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych      

4 września 2023 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2023 r 

3. Ferie zimowe:  29 stycznia – 11 lutego 2024 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

5. Zakończenie roku szkolnego: 21 czerwca 2024 r.

5. Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

 

 

Decyzją Dyrektora szkoły, po uzgodnieniach z Radą Rodziców oraz Radą Pedagogiczną, dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2023/24 będą:


 

 

WAŻNE DATY:

 

Egzamin Ósmokalsistów

14 maja (wtorek) - egzamin z języka polskiego,

15 maja (środa) - egzamin z matematyki,

16 maja (czwartek) - egzamin z języka obcego nowożytnego. 

 

DRZWI OTWARTE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 

 

 

Uwaga!  W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.