Kalendarz roku szkolnego


 

1.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych      

1 września 2020 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2019 - 1 stycznia 2021r.

3. Ferie zimowe: 4 stycznia -  17 stycznia 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia- 6 kwietnia 2021 r.

5. Zakończenie roku szkolnego: 25 czerwca 2021 r.

5. Ferie letnie: 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

 

Decyzją Dyrektora szkoły, po uzgodnieniach z Radą Rodziców oraz Radą Pedagogiczną, dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2020/21 będą:

2 listopad 2020 r.
5 marzec 2021 r. 

4 maja 2021 r.

4 czerwca 2021 r.

18 czerwca 2021 r.

25-27 maja 2021 r.

 

 

WAŻNE DATY:

Egzamin Ósmokalsistów


25-27 maja 2021 roku 

 

DRZWI OTWARTE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 

 

 

Uwaga!  W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia.