Rada Rodziców


 

 

Prezydium Rady Rodziców SP w Kurnosie Drugim

 Przewodniczący - Monika Dudka
Zastępca - Michalina Kromer

Skarbnik - Małgorzta Siewierska

Sekretarz - Aneta Pisarek

 

W związku za zaistniałą sytuacją uniemożliwiającą wpłat na Radę Rodziców u wychowawców klas prosimy o dokonywanie zaległych składek na konto bankowe: 34 1020 3958 0000 9602 0219 1500 Bank PKO S.A. Tytuł przelewu: imię i nazwisko ucznia oraz klasa. Z wpłaconych środków zostaną zakupione min. nagrody dla uczniów naszej Szkoły. Rada Rodziców.