Egzamin Ósmoklasistów/Rekrutacja


UWAGA ÓSMOKLASISTO
PONIŻEJ ZNAJDZIESZ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
I REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ 2019-2020 

 

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdziecie:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

https://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/