Procedury - czas pandemii


[pobierz] 0.1 MB procedura-zwrotow-do-biblioteki-szkolnej-covid19
[pobierz] 0.1 MB procedura-postepowania-podczas-przeprowadzania-kon
[pobierz] 0.1 MB procedura-komunikowania-sie-z-rodzicem
[pobierz] 0.1 MB procedura_postapowania_na_wypadek_podejrzenia_zaka
[pobierz] 0.1 MB _zgoda_rodzica_na_pomiar_temperatury_dziecka
[pobierz] 0.1 MB procedura_wydawania_posilkalw
[pobierz] 0.1 MB procedura_bezpieczelstwa_na_czas_pandemii